T e r m i n e   2 0 0 8

Datum

Art Richter/Kursleiter sonstiges
05. - 12.04.2008 Hundeführertraining (Steuerberg, Kärnten) Kursleiter:
Ernst Kisser
Bericht
26. - 27.04.2008 Videotraining Kursleiter:
Ernst Kisser
Bericht & Fotos
18.05.2008 Stöberturnier   Bericht, Ergebnisliste & Fotos
11.07.2008 Ortsgruppenprüfung 
BGH A, 1 - 3, GH 1 - 3
Richter:
Werner Geist
Bericht, Ergebnisliste & Fotos
02.11.2008 Stöberturnier in 2 Klassen   Bericht, Ergebnisliste & Fotos
09.11.2008 Ortsgruppenprüfung
BGH A, 1 - 3, GH 1 - 3
Richter:
Elisabeth Simonic
Bericht, Ergebnisliste & Fotos